Stockholm är Sveriges huvudstad och fungerar därmed också som landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum precis som i många andra huvudstäder. Hela staden utgörs av den totala bebyggelsen i hela Stockholms kommun som innefattar hela stadsområdet. Det är också den här delen som är den mest centrala stadsdelen i själva tätorten Stockholm. Av förklarliga skäl är staden också centralort för hela kommunen och den fungerar dessutom också som en så kallad residensstad i Stockholms län och som en stiftsstad i Stockholm stift.

Under den senaste folkräkningen så bodde det lite drygt 900.000 invånare i hela Stockholm och det är faktiskt också den stad som är allra mest populär bland utländska besökare. Varje år så kommer det över en miljon turister för att se staden och dess sevärdheter.

Stadens historia går bak till det tidiga 1200-talet när den första grunden lades. Den placering som staden fått precis där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön precis på gränsen mellan de båda landskapen Uppland och Södermanland var en mycket strategisk placering. Anledningen till att man valde att placera staden på det här viset var att det dels var mycket lättare att kunna försvara sig samtidigt som det också underlättade handel via havet. Detta ledde snart till att Stockholm fick fart på sin utveckling ordentligt och det dröjde inte länge innan staden hade fått en ledande roll inom Sveriges försvar och det var också nu som Stockholm blev landets absolut största och viktigaste handelsplats.

Det dröjde dock ända fram till 1634 innan staden blev utsedd till Sveriges förvaltningscentrum och därmed officiell huvudstad. Det var nu man gjorde en ordentlig regeringsform genom att man samlade kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning i en och samma stad.

Själva namnet Stockholm tror man har uppkommit genom att man på den tiden hade speciella försvarsanordningar som kallas för pålspärrar. Detta innebar att man förankrade rejäla trästockar i sjöbottnen i sundet mellan Mälaren och Saltsjön. Det är vid dessa spärrar som man började att bygga de allra första bosättningarna i staden. Anledningen till att man byggde dessa spärrar var att man ville göra det svårare för fientliga fartiyg att kunna ta sig in i Mälaren och till de tidigare städer som man nu hade byggt upp runt omkring. En av dessa städer var Sigtuna som mycket tidigt blev den allra mest betydelsefulla staden innan Stockholm hade hunnit växa.

Det finns också en annan tolkning som innebär att namnet istället skulle kunna avse de fiskenaläggningar som det fanns mycket av på den här tiden. Dessa anläggningar stod på så kallade fiskestockar. Den andra delen av ordet tror man helt enkelt avser den ö som idag kallas för Stadsholmen. Det var också den här holmen som under flera hundra år var den huvudsakliga delen av staden. Detta är man dock inte alls helt säker på utan det finns ännu en teori där man istället tror att man menar några utav de olika små holmarna som fanns i Norrström under medeltiden.

Gustaf Brynnel är en person som är känd för en skrift som heter Stock, Stocken Stockholm från 1965 en egen teori. Gustaf som länge hade forskat kring olika ortsnamn i Norden där just ordet ”stock” ingår. Det han kom fram till med sitt forskande var att man inte alls menar några vanliga stockar med det här namnet utan att man istället menar vatten som är avsmalnande eller grundare. Enligt hans teori så menar man med ordet stock att vattnet ”stockar sig”. Namet Stockholm skulle enligt Gustaf i så fall betyda ”holmen i stocken”.

Längs den östra delen av Stockholm finns ett mycket stort område som består av drygt 30.000 öar. Det här området kallas idag för Stockholms skärgård och är faktiskt en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. Under 1998 fick Stockholms kommun en utmärkelse som Europas kulturhuvudstad och under 2010 fick staden ta emot ett annat pris som Europas miljöhuvudstad. Hela skärgårdsområdet sträcker sig hela vägen från de Svenska Högarna och bort till en större ögrupp vid namn Fjäderholmarna och även in till den Kungliga Djurgården som är belägen i stadens mest centrala delar. Detta innebär att Stockholms skärgård sträcker sig över hela 8 mil.

Stockholm har som tidigare nämnt varit en mycket mycket sjöfarts- och industristad under flertalet olika epoker. Bland annat så var Stockholms frihamn en mycket stor omslagsplats av alla möjliga typer av varor mellan 1919 och ända fram till 1990. Detta område var på den tiden också helt fritt ifrån tull. Idag är det istället tjänste- och servicesektorn som motsvarar omkring 85% av alla jobb som finns inom Stockholm. Staden har också på senare tid blivit ett mer uttalat centrum för den Svenska ekonomin då flera av de olika storbankerna har valt att placera sina huvudkontor här. I dag har Swedbank,bank i Stockholm Handelsbanken, Nordea och SEB valt att lägga sina huvudkontor i just Stockholm. Andra stora bolag som har valt att göra det är till exempel Folksam, Skandia och Trygghansa som är mycket stora försäkringsbolag. Det är också här som Sveriges huvudsakliga börs finns som helt enkelt kallas för Stockholmsbörsen.